Turbo

Turbo

Turbon kan användas för att öka effekten i en förbränningsmotor. En nackdel med turbodrift är värmeutvecklingen som sker i turbon, dels genom avgaserna som kan ha temperaturer på upp till 900°C -1000 °C och dels genom luften som blir varm när den komprimeras. Därför passerar luften genom en så kallad intercooler eller ”laddluftkylare”, denna sitter monterad mellan turbons kompressordel och motorns insugs del. Dess uppgift är att sänka temperaturen på insugsluften vilket i sin tur motverkar spickbildningar och höjer motorns verkningsgrad.

När och varför byte av turboaggregat sker:
De vanligaste symptomen vid turboproblem är missljud, att motorn blir svag, att bilen ryker onormalt samt att man hittar olja i luftledningarna runt turbon, i intercoolern eller i avgassystemet. Det är också vanligt att man får felkoder rörande laddtrycksnivån. Ett byte av turbo kan då vara aktuellt.

Att tänka på vid byte
Vid installation av turbon rekommenderas en rengöring av insugningsrör och intercoolern samt oljeledningarna till och från turbon. Helst bör dessa ledningar bytas ut när man byter turbo då det kan vara svårt att göra dem helt rena ifrån koks och avlagringar. Optimal kylning av motor och turbo är väldigt viktigt, kylarslangarna bör bytas om de har skadats eller blivit hårda, byt även slangklämmorna om så är nödvändigt. Smörj alltid turbon med en ”oljeshot” vid montering av turbon, om detta inte görs kan det medföra skador som ej täcks av garanti. Montera alltid ett nytt luftfilter. Generellt sett fungerar ventilationen via två ledningar, en grov slang från vevhus/ventilkåpa till en ”oljefälla” och en tunnare slang från ”oljefälla” till luftrenaren/insugningsröret. Ledningar, anslutningar och ”oljefällan” skall rengöras före montering. En blockering kan orsaka för högt tryck i vevhuset, med oljeläckage som följd. För turbons del så kan en igensatt vevhusventilation göra så att turbon inte kan returnera oljan ner i motorn. Detta medför att turboaggregatet inte kan göra sig av med oljan det får ifrån motorn, vilket medför att oljan trycks ut igenom packningar och tätningar i turbon med haveri som följd. Byt alltid olja och oljefilter vid ett turbo byte. Ren olja och ren luft är nyckeln till långt liv för ett nytt turboaggregat.

Fabrikat, information tillförlitlighet
Utbudet av lätta turboaggregat dvs för personbil, håller OE likvärdiga komponenter och produktionsprocesser vilket gör att vi kan presentera dessa produkter som håller en hög kvalitet. Samtliga delar som ersätts på turboaggregatet är antingen köpta direkt från OEM-leverantören eller har genomgått noggranna tester för att säkerställa att dem uppfyller OE´s specifikationer. Varje komponent genomgår cirka 30 olika kvalitetskontroller innan den kompletta enheten valideras, detta gör att produken vi lanserar håller måtten. I turboaggregat och kringliggande komponenter finns det en stor potentiell tillväxt för eftermarknaden, detta skall vi se till att försöka utnyttja.

Paketering med mera
Turboaggregaten levereras väl emballerade och tillsammans med en installations manual.