Bränslefilter

Bränslefilter

Förr eller senare är även det bästa bränslefiltrets smutsupptagningsförmåga
uttömd. Då hotar reducerat bränsleflöde och i värsta fall till och med total tilltäppning av filtermediet. Den som vill vara på säkra sidan tar hänsyn till biltillverkarens uppgifter om bytesintervall.

Moderna motorer tar ut allt mer effekt ur allt mindre bränsle. Detta beror på högsensibla och komplexa komponenter som insprutningsanläggningar. Om smutspartiklar och fritt vatten i bränslet inte filtreras ut på ett tillförlitligt sätt, kan avsevärda skador på grund av förslitning och korrosion vara följden. Ett bränslefilter av hög kvalitet ser till att din motor slipper arbeta med förorenat bränsle.

Tillförlitligt skydd

Bränslefilter från MANN-FILTER filtrerar bränslet optimalt från damm, rost och alla andra smutspartiklar som leder till förslitning samt även från vatten. Med ett ren bränslefilter är dom känsliga komponenterna skyddade och motorns driftsäkerhet säkerställd.

Klarar alla uppgifter

Moderna och särskilt känsliga insprutningsanläggningar kräver innovativa nya lösningar på högsta kvalitetsnivå. Även här är det omfattande bränslefiltersortimentet från MANN-FILTER väl rustat, till exempel med extremt effektiva multigrade-filtermedier.

Renaste kvalitet

Teknisk renhet är en elementär kvalitetsegenskap, som ständigt blir viktigare på grund av allt sparsammare motorer och högsensibla insprutningsanläggningar. Bränslefilter från MANN-FILTER bemöter dessa krav.

Mer effekt – mer skydd

Multigrade F-filtermedierna med flera lager är betydligt effektivare än vad som är standard på marknaden. De på detta sätt tillverkade bränslefiltren är optimalt anpassade till det aktuella användningsändamålet.