Vägassistans

När du servar din bil hos en BDS-verkstad erbjuds du en 12 månader vägassistansservice. Den hjälper dig om din bil plötsligt stannar och du inte kan köra vidare. Vägassistansen omfattar bilar som är yngre än 20 år och som inte gått längre än 30 000 mil.


Du får vägassistanshjälp vid:

  • driftstopp orsakat av olycka
  • driftstopp vid tekniskt fel
  • driftstopp p.g.a. bränslebrist
  • driftstopp p.g.a. punktering
  • förlust eller inlåsning av startnyckel

I BDS vägassistans-försäkring ingår:

  • Bärgning till närmsta auktoriserade BDS-verkstad
    (inom rimligt avstånd) om felet inte kan avhjälpas på plats.
  • Hotell eller hemresa om reparation inte kan göras inom rimlig tid (normalt inom 1–2 timmar) med hemtransport av fordonet efter reparation.
  • Upp till 5 000 kr i ersättning/gång för två skadetillfällen per fordon och år.

Kontakta din lokala BDS-verkstad om du vill veta mer om BDS vägassistans.