Oljefilter

Oljefilter

Även det bästa oljefiltret håller inte i all oändlighet. Byt därför oljefilter enligt de föreskrivna bytesintervallen. Endast på detta sätt säkerställs en ”ogrumlad“ oljecirkulation och att allt går som smort i motorn.

På grund av förbränningsprocessen i motorn kommer smutspartiklar och förbränningsrester in i motoroljan. Utan ett oljefilter som filtrerar ut dessa rester ur motoroljan, är en optimal försörjning av motorn med ren olja och alltså även det nödvändiga skyddet mot förslitningsskador inte säkerställt. Försämrade motorprestanda och ökad oljeförbrukning blir kontentan. I värsta fall kan till och med motorn ta skada. Det är därför viktigt att välja oljefilter av hög kvalitet för att säkerställer en god funktion i motorn.

Det är bäst att vara på säkra sidan

MANN-FILTER oljefilter befriar oljekretsar tillförlitligt från föroreningar. Friktionen i lager, smörjspalter och rörliga delar reduceras genom ren olja och motorns livslängd bevaras på ett tillförlitligt sätt.

Bra för miljön

Oljefilterelement från MANN-FILTER kan förbrännas helt och är lätta att avfallshantera. Dessutom sätts vid utvecklingen av nya filtermedier ett stort värde på att i möjligaste mån använda material av förnybara råämnen.