Bromsar

Bromsar, bromsok och bromsbelägg

Idag har de flesta personbilar hydrauliska skivbromsar på både fram- och bakhjul. Atoy har valt att samarbeta med några av Europas ledande bromsspecialister.

Hydrauliska skivbromsarnas fördel är att de enkelt, snabbt och säkert bromsar bilen. De är med andra ord en säkerhetsdel. Bromssystemen är uppbyggda med två hydrauliska kretsar för manövrering av bromsarna. Detta för att vara säker på att bromsarna fungerar även om ett rör eller en slang skulle skadas och brista.

Bromssystemets funktion:
När bromspedalen trycks ner skickas bromsvätska från huvudcylindern, bromskraftförstärkaren och ABS-enheten till bromsoken via bromsrör och bromsslangar. Trycket i systemet kan uppgå till 150 bar vid en panikbromsning. När bromsvätskan kommer in i bromsoket trycks okets kolv/kolvar ut mot bromsbelägget och friktionen mellan bromsbelägget och den roterande bromsskivan får bilen att reducera farten.

Det finns två typer av bromsok – flytande och fasta bromsok.
Ett flytande bromsok fungerar genom att hela bromsoket rör sig på glidpinnar som är monterade i okhållaren. Denna oktyp har bara kolv/kolvar på ena sidan av bromsskivan. När man trycker på bromspedalen pressas okets kolv/kolvar bromsbelägget mot bromsskivan på ena sidan och bromsoket glider då i motsatt riktning tack vare glidpinnarna, och okets mothåll pressar belägget på andra sidan bromsskivan mot denna. Friktionen mellan bromsbelägg och bromsskiva gör att bilen bromsas.

Om bromsoket är av fast typ, dvs att det inte glider (flyter) på glidpinnar, finns det istället kolvar på båda sida om bromsskivan vilka pressas mot bromsbeläggen och bromsskivan. Denna oktyp är dyrare och förekommer primärt på tyngre och starkare bilar.