Bromsar, bromsok och bromsbelägg

Idag har de flesta personbilar hydrauliska skivbromsar på både fram- och bakhjul. Atoy har valt ett samarbete med en av Europas ledande bromsspecialister – den danska tillverkaren Budweg Caliper A/S. I fler än 35 år har Budweg renoverat och levererat bromsok av högsta kvalitet till den europiska marknaden.

Hydrauliska skivbromsarnas fördel är att de enkelt, snabbt och säkert bromsar bilen. De är med andra ord en säkerhetsdel. Bromssystemen är uppbyggda med två hydrauliska kretsar för manövrering av bromsarna. Detta för att vara säker på att bromsarna fungerar även om ett rör eller en slang skulle skadas och brista.

Bromssystemets funktion:
När bromspedalen trycks ner skickas bromsvätska från huvudcylindern, bromskraftförstärkaren och ABS-enheten till bromsoken via bromsrör och bromsslangar. Trycket i systemet kan uppgå till 150 bar vid en panikbromsning. När bromsvätskan kommer in i bromsoket trycks okets kolv/kolvar ut mot bromsbelägget och friktionen mellan bromsbelägget och den roterande bromsskivan får bilen att reducera farten.

Det finns två typer av bromsok – flytande och fasta bromsok. Budweg levererar båda dessa typer.
Ett flytande bromsok fungerar genom att hela bromsoket rör sig på glidpinnar som är monterade i okhållaren. Denna oktyp har bara kolv/kolvar på ena sidan av bromsskivan. När man trycker på bromspedalen pressas okets kolv/kolvar bromsbelägget mot bromsskivan på ena sidan och bromsoket glider då i motsatt riktning tack vare glidpinnarna, och okets mothåll pressar belägget på andra sidan bromsskivan mot denna. Friktionen mellan bromsbelägg och bromsskiva gör att bilen bromsas.

Om bromsoket är av fast typ, dvs att det inte glider (flyter) på glidpinnar, finns det istället kolvar på båda sida om bromsskivan vilka pressas mot bromsbeläggen och bromsskivan. Denna oktyp är dyrare och förekommer primärt på tyngre och starkare bilar.

 

Bromsbelägg och bromsskiva slits av användning. Därför är det nödvändigt med en självjustering så att kolven alltid befinner sig mycket nära ingrepp. För detta finns en o-ring med kvadratisk profil runt kolven. Denna o-ring har flera funktioner, att täta, att dra tillbaka kolven efter bromsning (roll back) och att löpande självjustera kolven.

Utöver denna typ av bromsok med en hydraulisk funktion (förekommer både på fram- och bakhjul) finns det även bromsok med ytterligare en funktion, en mekaniskt fungerande parkeringsbroms vilket man finner på bromsok vid bakhjulen (Citroën undantaget). Det finns två typer av manövrering av dessa – med wire och elektrisk ansättning. Parkeringsbromsen fungerar oberoende av den hydrauliska delen.

Den elektromekaniska typen manöveras med hjälp av en av en knapp i bilens kupé som elektroniskt styr en elmotor som är monterad på bromsoken.

 

Reservdelar

Beställ reservdelar och tillbehör till din bil här. Skriv in ditt registreringsnummer

Sök här

Boka service

Skriv in ditt registreringsnummer och miltal

Registreringsnr
Miltal

Boka service