Aircondition

Aircondition A/C

Det finns olika märken och typer av kompressorer som används i bilars luftkonditioneringssystem. Den inre konstruktionen kan vara antingen kolvkompressor (enkelverkande), kolvkompressor med variabel slagvolym, kolvkompressor (dubbelverkande) eller vingcell kompressor. Oavsett vilken typ så fungerar alla som en pump i A/C loopen för att hålla köldmediet och den smörjolja som cirkulerar i rörelse.

Kompressorn

Kompressorn får köldmedium och olja att färdas runt i A/C systemet på din bil. Den vanligaste typen av kompressor har en elektromagnetisk koppling, som drar på en snurrande remskiva, dvs den slår till och från när det behövs. Kompressorn drivs av motorns multirem i dom allra flesta fall. På insugningssidan av kompressorn cirkulerar det köldmedium i form av gas. Gasen blir sedan komprimerad och går vidare ut till kondensorn.

Fördelning av oljemängd

Det finns köldmedelsolja i varje komponent i AC kretsloppet. Vid en reparation avlägsnas oljan med den utbytta komponenten. Därför är det absolut nödvändigt att fylla på med motsvarande
oljemängd igen.

Oljemängd och specifikation

Beakta oljemängd och viskositet enligt fordonstillverkarens uppgifter innan en ny kompressor monteras eller köldmedelsolja fylls på.

Systemoljemängden

Eftersom en och samma kompressor eventuellt kan användas för olika fordon eller system, är det absolut nödvändigt att kontrollera/korrigera oljepåfyllningsmängden innan kompressorn
monteras. Då måste all olja tappas ur och samlas upp. Därefter skall kompressorn fyllas upp på nytt med hela den oljemängd som fordonstillverkaren anger (systemoljemängden). För att oljan
skall fördelas jämnt, måste kompressorn sedan roteras 10 gånger för hand före montering.

Kondensorn

Kondensorn sitter vanligtvis framför bilens kylare, direkt i luftflödet bakom grillen. Kondensorn har också en fläkt som används när bilen står still för att hjälpa till i processen. Varmt köldmedium färdas nu in i kondensorn i form av en gas från utblåset av kompressorn. Gasen kyls ner i kondensorn och förändras nu till en vätska, som fortfarande är under högt tryck. Kondensorn används alltså för att kyla och kondensera mediet och släppa ut värmen till utsidan.

Torkfilter

Torkfiltret tar emot det kondenserade köldmediumet som här blir både avfuktat och filtrerad. Den fungerar också som en behållare för det flytande köldmediumet. Torkfiltret måste alltid bytas ut när någon komponent i A/C loopen skall bytas då det fungerar som ett absorberande filter initialt men sedan är mätt (fullt). Bryter man A/C loopen för reparation utan att byta ut torkfiltret så kommer det cirkulera fukt i systemet efteråt.

Expansionsventilen

Expansionsventilen släpper in en kontrollerad och variabel mängd av flytande köldmedium, som sedan förvandlas till gas. Vissa bilar har ingen expansionsventil utan istället finns det ett orificerör (stryprör) av fast diameter som uppfyller samma funktion.

Förångaren

Det är vid förångaren som det uppstår en kylningseffekt in i kupén. Expansionsventilen släpper in flytande köldmedium, som kokas/blir gas under sin väg igenom förångaren. Samtidigt överförs värmen från kupéluften till förångaren. Gasen rör sig nu ut ur förångaren som även tar med sig värmen från insidan av kupén. Under denna process blåser en fläkt över utsidan av förångaren som gör att kall luft nu flödar in i bilen. På så sätt blir kupéluften kall och förångaren blir varm. När köldmediumet sedan har lämnat förångaren är det nu på väg tillbaka in i kompressorn.