BDS-Vägassistans


Bli inte stående
När du servar din bil hos en BDS-verkstad erbjuds du en 12 månader assistansservice. Denna hjälper dig om din bil plötsligt stannar och du inte kan köra vidare.
Assistansen omfattar bilar som är yngre än 20 år och som inte gått längre än 30 000 mil.

Du får assistanshjälp vid:

• driftstopp orsakat av olycka
• driftstopp vid tekniskt fel
• driftstopp p.g.a. bränslebrist
• driftstopp p.g.a. punktering
• förlust eller inlåsning av startnyckel.


I BDS vägassistans-försäkring ingår:

Bärgning till närmsta auktoriserade BDS-verkstad
(inom rimligt avstånd) om felet inte kan avhjälpas på plats.

Hotell eller hemresa om reparation inte kan göras inom rimlig tid (normalt
inom 1–2 timmar) med hemtransport av fordonet efter reparation.

Upp till 5 000 kr i ersättning/gång för två skadetillfällen per fordon och år.

Kontakta din BDS-verkstad om du vill veta mer om BDS vägassistans.