Aircondition A/C

AC Kompressorn
Det finns olika märken och typer av kompressorer som används i bilars luftkonditioneringssystem.

Den inre konstruktionen kan vara antingen kolvkompressor (enkelverkande), kolvkompressor med variabel slagvolym, kolvkompressor (dubbelverkande) eller vingcell kompressor.
Oavsett vilken typ så fungerar alla som en pump i A/C loopen för att hålla köldmediet och den smörjolja som cirkulerar i rörelse.

Fördelning av oljemängd
Det finns köldmedelsolja i varje komponent i AC kretsloppet. Vid en reparation avlägsnas oljan med den utbytta komponenten. Därför är det absolut nödvändigt att fylla på med motsvarande
oljemängd igen.

Oljemängd och specifikation
Beakta oljemängd och viskositet enligt fordonstillverkarens uppgifter innan en ny kompressor monteras eller köldmedelsolja fylls på.

Systemoljemängden
Eftersom en och samma kompressor eventuellt kan användas för olika fordon eller system, är det absolut nödvändigt att kontrollera/korrigera oljepåfyllningsmängden innan kompressorn
monteras. Då måste all olja tappas ur och samlas upp. Därefter skall kompressorn fyllas upp på nytt med hela den oljemängd som fordonstillverkaren anger (systemoljemängden). För att oljan
skall fördelas jämnt, måste kompressorn sedan roteras 10 gånger för hand före montering.

Kondensorer
Kondensorn funktion är att fungera som en värmeväxlare och ge värmen möjligheten att flöda från det varma köldmediet till den svalare utomhusluften. Köldmedium som förs in i kondensorn blir till högtryck & högtempererad ånga. Köldlmediumångan färdas genom rören i kondensorn och värmen avges till den svalare luften. Köldmedieångan kondenserar och ändras till en flytande form av medium.
Vid denna punkt avges en stor mängd värme från köldmediet. Köldmediet kommer nu att vara en varm, högtrycksvätska.

Kondensator fläkt
De flesta fordon med luftkonditionering kräver en elektrisk fläkt för luftflöde, antingen blåsa in eller dra ut luften genom kylaren, beroende på vilken sida av kylaren fläkten är placerad på. De flesta moderna bilar har nu mindre främre galler eller små stötfångaröppningar. Detta leder till dåliga luftflödet speciellt på tomgång när A/C:ns prestanda begränsas av storleken på luftflödet över kondensorn.

Expansionsventil/Stryprör
Vid strypröret tvingas köldmediet att passera genom en fin kanal detta orsakar ett tryckfall och en temperatursänkning i köldmediet som sedan leds till evaporatorn (förångaren).
Ett fint gasvävs filter ligger vid inloppet och längs med sidorna samt vid utloppet av röret för att filtrera bort alla föroreningar från att färdas in i förångaren

Reservdelar

Beställ reservdelar och tillbehör till din bil här. Skriv in ditt registreringsnummer

Sök här

Boka service

Skriv in ditt registreringsnummer och miltal

Registreringsnr
Miltal

Boka service